Волейбол

СПОРТИВНА ЗАЛА ГОЛОВНОГО КОРПУСУ, м. СВОБОДИ, 4

заняття ведуть:
10 : 10 - 11 : 30 12 : 00 - 13 : 20 13 : 40 - 15 : 00 15 : 20 - 16 : 40 Збірні команди
понеділок ВОЛЕЙБОЛ ВОЛЕЙБОЛ 19:00 - 21:00 чоловіки
вівторок ВОЛЕЙБОЛ ВОЛЕЙБОЛ 19:00 - 21:00 жінки
середа ВОЛЕЙБОЛ ВОЛЕЙБОЛ 19:00 - 21:00 чоловіки
четвер ВОЛЕЙБОЛ ВОЛЕЙБОЛ 19:00 - 21:00 жінки
п'ятниця ВОЛЕЙБОЛ ВОЛЕЙБОЛ 17:30 - 19:30 жінки
19:30 - 21:30 чоловіки


Приєднання України до Болонського процесу та відповідна адаптація вітчизняної освітньої системи до європейських стандартів ставлять перед вищою школою нові важливі завдання модернізації навчального процесу в плані розширення самостійної підготовки студентів і вільного вибору предметів в рамках загального курсу навчання у вищому навчальному закладі.

Кафедра фізичного виховання і спорту Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, починаючи з 2005 року, в рамках занять дисципліни «фізичне виховання» поряд з традиційною загальною фізичною підготовкою пропонує студентам ряд спеціалізованих курсів, що включають ігрові види спорту, спортивні єдиноборства, атлетизм, фітнес, аеробіку, легку атлетику і т. п.

Визначення того чи іншого виду спорту, яке свідомо здійснює студент, є початком осмисленого вибору форм рухової активності, які відповідають індивідуальним фізичним і психологічним потребам. Така система вільного вибору спеціалізації на заняттях з фізичного виховання надає студентам можливість у процесі навчання опанувати навички обраного виду спорту і надалі займатися їм на любительському рівні.

Разом з тим, поглиблене вивчення обраного виду вимагає не тільки формування фізичних навичок і умінь, але і відповідної теоретичної підготовки, яка повинна включати необхідний обсяг знань з фізіології, психології, історії та теоретичних основ даного виду спорту. Волейбол один з найбільш популярних в сучасному молодіжному середовищі, однак, разом з тим, і один з найбільш складних ігрових видів спорту. Завдяки своїй видовищності, ефектним комбінаціям і стрімким переміщенням гравців волейбол протягом багатьох десятиліть залишається улюбленим заняттям молоді в період відпочинку.

Програма спеціалізації «волейбол» розрахована для студентів 1-3 курсів як факультатитвна навчальна дисципліна, але продовжувати займатися мають право студенти 4-5 курсів.

Конкретними завданнями багаторічної підготовки студентів на спеціалізації є:
- зміцнення здоров'я, сприяння правильному фізичному розвитку і різнобічної фізичної підготовленості;
- розвиток швидкості, спритності, швидкісно-силових якостей, гнучкості;
- навчання стійок і переміщень у волейболі
- навчання основам техніки подачі, прийому та передачі м'яча, нападаючого удару, блокування;
- початкове навчання тактичним діям в нападі та захисті;
- привчання до ігрових умов на майданчику;
- виконання нормативних вимог по видам підготовки;
- оволодіння певною частиною теоретичного матеріалу для студентів .

Основною метою спеціалізації «волейбол» є придбання стійкого інтересу до занять волейболом, прагнення створити передумови для успішного навчання студентів широкому техніко-тактичного арсеналу гри, досягнення високого рівня спеціальної та загально-фізичної підготовленості, а головне - придбати стійкий інтерес до цього видовищного, емоційного виду спорту.