Атлетизм

Повернутися до списку

Тимченко Ганна Миколаївна

кандидат біологічних наук, доцент кафедри валеології

Закінчила природничий факультет Харківського державного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди за спеціальністю «Методика середньої освіти. Біологія» спеціалізація «Валеологія» (2003 р.) та Класичний приватний університет м. Запоріжжя за спеціальністю «Фізична реабілітація» (2015 р.). Навчалася в аспірантурі Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна зі спеціальності «Фізіологія людини і тварин» (2003-2007 р.р.). Захистила кандидатську дисертацію на тему «Особливості формування адаптаційних реакцій дитячого організму в залежності від віку та біоритмологічного типу» за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин (2010 р.).

Зараз працює в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна на посаді доцента кафедри валеології та обіймає посаду директора центру електронного навчання Інституту післядипломної освіти та заочного (дистанційного навчання).

Викладає курси «Вікова фізіологія та валеологія», «Методика викладання валеологічних дисциплін (основ здоров’я)», «Психофізіологічні основи здоров’я», «Основи біоритмології», «Безпека життєдіяльності» та «Охорона праці (в галузі)», «Технології дистанційної освіти», «Фізична реабілітація». Педагогічний досвід викладання 10 років.

Автор понад 80 наукових публікацій, 22 методичних та навчально-методичних посібників. Має патент на корисну модель «Спосіб діагностики функціонального стану організму людини». Нагороджена медаллю Українського інституту корекційної та реабілітаційної валеології «Знання, душу та серце людям» (2014 р.).