Бадмінтон

Повернутися до списку

Темченко Володимир Олександрович

Завідувач кафедрою фізического виховання і спорту, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, майстер спорту СРСР з легкої атлетики.

У 1983 році закінчив фізичний факультет Харківського державного університету імені О.М. Горького, а в 1990 році - Харківський державний інститут фізичної культури. Трудову кар'єру в університеті розпочав у 1986 році на посаді інструктора-методиста зі спорту. З 1987 року - голова спортивного клубу університету, з 2001 року - заступник директора учбово - спортивного комплексу "Каразінский". З 2003 року - викладач, старший викладач, а з 2005 року - завідувач кафедрою фізичного виховання і спорту.

Викладає дисципліну "Фізичне виховання" (спеціалізація - "атлетизм")

Фізкультурно-спортивна спеціалізація - організація фізичного виховання і спорту для студентів вищих навчальних закладів. За його ініціативою в 2005 році реорганізована система фізичного виховання студентів університету.

У 2015 році захистив дисертацію за спеціальністю "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення". Тема дисертації "Спортивно-орієнтоване фізичне виховання студентів вищих навчальних закладів із застосуванням інформаційних технологій".

Наукові публікації пов'язані з проблемами організації фізичного виховання

Основні наукові публікації.
1.    Темченко В.А. Регистрация, обработка и анализ показателей соревновательной деятельности  в спортивных играх //Физическое воспитание  студентов творческих специальностей. – Хаpьков: ХГАДИ (ХХПИ). – 2006. - №2. – С. 37-48.
2.    Темченко В.А.  Использование игровых видов спорта в системе физического воспитания студентов высших учебных заведений // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – Харків, ХДАДМ (ХХПІ). – 2006. - №4. – С. 182-185.
3.    Темченко В.А. Математичний аналіз змагальної діяльності спортсменів і команди у футзалі //Молода спортивна наука України: зб. наук. праць з галузі фізичної культури та спорту. Львів: НФВ «Українські технології», 2006. вип. 10. – Т.2. – С. 418-423.
4.    Коник Г.А., Темченко В.А., Усова Т.Е. Учебные занятия по видам спорта как средство формирования мотивации к здоровому образу жизни у студентов высших учебных заведений //Физическое воспитание  студентов творческих специальностей. – Хаpьков: ХГАДИ (ХХПИ). – 2006. - №4. – С. 108-114.
5.    Темченко В.А. Модель и анализ спортивных игр с ограниченным временем продолжения матча //Физическое воспитание  студентов творческих специальностей. – Хаpьков: ХГАДИ (ХХПИ). – 2007. - №1. – С. 86-92.
6.    Темченко В.А., Яновская Ю.Э. Социально-психологические особенности футбольной команды в кризисной ситуации // Физическое воспитание  студентов творческих специальностей: сб. научн. тр. под ред. проф. Ермакова С.С. – Харьков: ХГАДИ (ХХПИ). – 2008. - №5. – С. 82-88.
7.    Акинин Л.А., Темченко В.А., Атлетизм в системе занятий по физическому воспитанию в высших учебных заведениях // Физическое воспитание  студентов творческих специальностей: сб. научн. тр. под ред. проф. Ермакова С.С. – Харьков: ХГАДИ (ХХПИ). – 2008. - №6. – С. 3-10.
8.    Ковтун Е.В., Купыро В.В., Темченко В.А. Настольный теннис в системе занятий по физическому воспитанию в высших учебных заведениях // Физическое воспитание  студентов творческих специальностей: сб. научн. тр. под ред. проф. Ермакова С.С. – Харьков: ХГАДИ (ХХПИ). – 2009. - №1. – С. 84-93.
9.    Коник Г.А., Темченко В.А., Усова Т.Е. Современные тенденции организации физического воспитания студентов // Физическое воспитание  студентов творческих специальностей: сб. научн. тр. под ред. проф. Ермакова С.С. – Харьков: ХГАДИ (ХХПИ). – 2009. – №4. – С. 68-74.
10.    Темченко В.А., Сиренко Р.Р. Секционная форма организации физического воспитания студентов // Физическое воспитание  студентов. – 2010. – №3. – С. 99-101
11.    Темченко В.А., Мунтян В.С. Оценивание успеваемости студентов по дисциплине «Физическое воспитание» // Физическое воспитание  студентов. – 2011. – №1. – С. 123-125
12.    Темченко В.А., Ковтун Е.В. Оценивание успеваемости студентов, занимающихся настольным теннисом // Физическое воспитание  студентов. – 2011. – №2. – С. 97-99
13.    Темченко В.А., Мальцева Т.Н. Оценивание успеваемости студентов, занимающихся бадминтоном // Физическое воспитание  студентов. – 2011. – №6. – С. 103-106
14.    Темченко В.А., Чуча Н.И. Оценивание успеваемости студентов, занимающихся баскетболом // Физическое воспитание  студентов. – 2012. – №4. – С. 103-106
15. Ковтун Е.В., Темченко В.А. Настольный теннис // Учебно-методическое пособие. – Харьков. 2010., 48 с.