Кафедра ФВ
- ВИКЛАДАЧІ
- ВЕТЕРАНИ КАФЕДРИ
- НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
- РОБОЧІ ПРОГРАМИ

Фізичне виховання в Харківському університеті існувало з моменту його заснування в 1805 р. у формі занять з фехтування, гімнастики і верхової їзди. Штат викладачів згідно статуту 1804 р. становив 53 особи, з них – 3 вчителя “приємних мистецтв”, до яких, поряд з малюванням, музикою і танцями, відносили вищевказані види спорту. Заняття з верхової їзди проводились порівняно нерегулярно, що було пов’язано з відсутністю своєї бази аж до 1832 р., коли був побудований спеціальний манеж для верхової їзди. У 1837 р. була відкрита гімнастична школа, в якій викладав випускник медичного факультету Харківського університету, що пройшов підготовку в Швеції. Пізніше, в 1897 р. при університеті було відкрите гімнастичне товариство. Кафедра фізичного виховання як підрозділ була затверджена в січні 1925 р. в Харківському інституті народної освіти (ХІНО), і була однією з двох кафедр, що існували тоді в місті. Кафедра з самого початку була загальноуніверситетською. Керівником кафедри був доктор А. Блях, який читав теоретичний курс і особисто вів практичні заняття зі студентами.

Під його головуванням був організований спортивно-технічний комітет (СТК) для керування всією роботою з фізичної культури у вигляді клубних занять, що вигідно відрізняло ХІНО від інших вищих навчальних закладів Харкова та України. При СТК були організовані секції. Заняття фізичною культурою були добровільними і проводились без спеціальної програми. В розпорядженні КФВ ХІНО був спортивний зал розмірами 30×20 м, в якому проводилися заняття з фізичної культури, змагання з гімнастики, ручного м’яча, баскетболу та ін.

Великою популярністю серед студентів користувались також стрільба, легка атлетика, футбол, а у зимовий час – лижний спорт. В 1930-31 навчальному році фізична культура вводиться як обов’язковий предмет в педагогічному інституті професійної освіти, в який разом з фізико-хімічно-математичним інститутом був в 1930 р. реорганізований ХІНО. Заняття проводились в студентському клубі, в будинку на Університетській вулиці, з академічними групами 1-3 курсів по 2 години на тиждень за загальним розкладом інституту. В цей час в інституті працювало 2 штатних викладача з фізичного виховання У 1933 р., коли після чергової реорганізації був відновлений Харківський університет, штат кафедри збільшився до 4 викладачів.

З 1937 р. у вищих навчальних закладах вводиться нова програма з фізичного виховання, в основу якої був покладений комплекс “Готовий до праці та оборони”. Основною метою програми були всебічний фізичний розвиток і оздоровлення студентства, формування та вдосконалення знань і навичок, потрібних у трудовій та бойовій ситуаціях. Академічними заняттями в передвоєнні роки охоплювалось понад 1500 студентів 1-3 курсів. В 1940 р. на кафедрі працювало вже 11 штатних викладачів. Крім того, на кафедрі працювали тренери з погодинною оплатою зі спортивної гімнастики, легкої атлетики, лижного спорту, греблі, волейболу, плавання, штанги, боксу і класичної боротьби. Число студентів, що займалися в спортивних секціях, збільшилось до 400 чол. В умовах підготовки країни до війни одним з наймасовіших видів оборонної роботи, якій КФВ приділила особливу увагу, була здача норм комплексу ГПО. На базі стрілецького гуртка в університеті була сформована стрілецька рота, а потім батальйон, який прийняв участь у тактичних вченнях. Восени 1940 р. в Харківському державному університеті був створений лижний батальйон, в який увійшли всі кращі лижники. Працювали легкоатлетична, альпіністська та інші секції.

У перші дні війни майже весь особистий склад КФВ університету йде на фронт. Університет був евакуйований до Казахстану, де став складовою частиною об’єднаного українського державного університету (ОУДУ). Академічні заняття з фізичного виховання проводились в цей період під керівництвом казахських спеціалістів. Після визволення Харкова і реевакуації університету в 1943 – 1944 рр. кафедра фізичного виховання була об’єднана з військовою кафедрою. Замість сімох потрібних за штатом викладачів заняття проводили двоє – В.О. Вержбицька та А.Л. Сологубовський, які виконували все навчальне навантаження. Академічні заняття проводились, головним чином, у вигляді елементарної гімнастики в неопалюваному залі. Влітку легкою атлетикою займались в університетському дворі, взимку – ходили на лижах по вул. Тринклера.

Незважаючи на критичні умови, в 1944-45 навчальному році, почали працювати секції зі спортивної гімнастики, легкої атлетики та волейболу. На початку 1946-47 учбового року приступають до роботи досвідчені педагоги, які повернулися з фронту. Ректорат приймає рішення про відновлення самостійності кафедри фізичного виховання. Першим післявоєнним завідувачем кафедри став А.Н.Кравченко.

Період з кінця 40-х до кінця 80-х років в історії КФВ ХДУ без перебільшення можна вважати стабільним. У 1959 р. у новому корпусі університету почалось будівництво спортивних споруд. Через декілька років університет мав ігровий зал, гімнастичний зал та басейн для гребного спорту. Для занять в теплу пору року було побудовано три волейбольних, два баскетбольних майданчика та два тенісних корти.

У 1979 р. основною навчальною базою кафедри став спортивний комплекс університету “Вища школа”. У різні часи на посаді завідувача КФВ працювали А.Н.Кравченко, кандидат педагогічних наук В.Н. Гаврилов, почесний майстер спорту СРСР зі спортивної гімнастики Ю.К.Макурін, почесний майстер спорту з велоспорту доцент М.П.Ечкенко. З 2005 року кафедру очолює майстер спорту СРСР з легкої атлетики В.О.Темченко. Кожен рік КФВ охоплює заняттями приблизно 6 тисяч студентів ХНУ. Загальний об’єм навантаження по кафедрі дорівнює 31064 годину на рік. Навчальні заняття проводяться по 4 години на тиждень на чотирьох курсах як обов’язкові та факультативні. По результатам медичного огляду у відповідності зі станом здоров’я всі студенти поділяються на чотири медичні групи:

1. основна (майже здорові);
2. підготовча (з невеликим відхиленнями у стані здоров’я, студенти які знаходяться у стадії одужування);
3. спеціальна (студенти, які мають яку-небудь хворобу);
4. лікувальна фізична культура (ЛФК) (студенти, які мають серйозні відхилення у стані здоров’я).

Заняття з ЛФК проходять у студентській поліклініці. Студенти основної та підготовчої медичної групи займаються разом, у навчальних групах по 15 осіб. Зі студентами спеціальної медичної групи працюють три досвідчених старших викладачі: майстер спорту з спортивної гімнастики Н.В. Авдасьова, рекордсменка України по стрибкам у висоту з розбігу, майстер спорту з легкої атлетики Т.П. Венгеровська, М.В. Василенко.

Щорічно декілька викладачів кафедри працюють в літніх таборах. Це і СОТ “Фігуровка”, де впродовж літа оздоровлюються більше 350 студентів та співробітників університету, і база практики біологічного факультету – біостанція в с. Гайдари, і навчальна база геолого-географічного факультету, де на протязі 15 років беззмінно працює старший викладач КФВ А.Я. Захарьєва, а також друга навчальна база геолого-географічного факультету в с. Каменка. Складна ситуація, пов’язана з розпадом СРСР і переходом держави до незалежності менш за все торкнулись навчальної роботи КФВ, чого не можна сказати про секційну та спортивну роботу. Спортивна-масова робота була зведена переважно до проведення Спартакіади університету. Але більш за все відсутність стабільного фінансування мало вплив на стан спортивної бази. На 1998 рік спортивний комплекс “Вища школа”, де займаються фізичною культурою та спортом половина факультетів ХНУ, вимагав серйозного ремонту, спортивний зал головного корпусу університету вимагав капітального ремонту, так само як і база фізико-технічного факультету у П’ятихатках. Виключення складала і складає база національного тенісного центру “Унікорт”, будівництво якого було закінчено у 1990 р. У його склад увійшли і два тенісні корти, побудовані ще наприкінці 50-х рр. з ініціативи фаната тенісу, доцента радіофізичного факультету Б.Г. Сидоренка.

Важка ситуація, пов’язана зі станом спортивних споруд університету, яка призвела до зниження ефективності навчальної та обмеженість масової роботи з фізичного виховання та спорту, викликала необхідність створення у лютому 1999 р. Ради з питань фізичної культури та спорту. Очолив Раду ректор ХНУ В.С. Бакіров, заступниками стали проректор з навчальної роботи В.В. Александров і, у новій посаді проректора з фізичного виховання і спорту, старший викладач КФВ, директор тенісного клубу “Унікорт”, майстер спорту з тенісу, заслужений тренер України, 5-ти кратний чемпіон України, неодноразовий призер Чемпіонату СРСР у складі збірної команди України, перший віце-президент Федерації тенісу України В.Л. Бурко. Членами ради стали завідувач кафедри фізичного виховання та спорту М.П. Ечкенко, голова спортивного клубу, майстер спорту В.О. Темченко, представники факультетів та підрозділів. У травні 1999 р. Рада з питань ФК та С прийняла Програму розвитку фізичної культури та спорту у Харківському національному університеті на період 1999 – 2004 рр.

Серед задач, зазначених у Програмі, на КФВ покладаються такі:
– реорганізація фізкультурно-спортивного руху в університеті з урахуванням змін у всіх сферах суспільного життя;
– організація усіх видів роботи КФВ для рішення головної задачі – укріплення здоров’я студентів та співробітників університету;
– створення умов для задоволення потреб кожного студента та співробітника університету в укріпленні здоров’я, фізичному та духовному розвитку.

Першим результатом реалізації Програми став ремонт спортивного залу у Головному корпусі університету, в якому приймали участь викладачі й співробітники КФВ і який закінчився у грудні 1999 року. До ігрового залу був приєднаний зал важкої атлетики. Це дозволило проводити заняття з урахуванням інтересів студентів, використовуючи такі види рухової активності, як баскетбол, аеробіка, атлетична гімнастика та ін.

На тенісній базі “Унікорт” продовжуються спеціалізовані заняття з тенісу на хімічному, біологічному, соціологічному факультетах, факультеті фундаментальної медицини із залученням тренерів клубу. Впроваджені такі заняття й на факультеті іноземних мов та новоствореному факультеті психології.

У спортивному комплексі “Вища школа” розпочався ремонт залів для фехтування, із закінченням якого для студентів університету будуть організовані спеціалізовані заняття й з фехтування. Щорічне анкетування першокурсників, що проводилось викладачами КФВ з метою виявлення їхніх спортивних інтересів, було замінено на соціологічне опитування, що дозволило глибше виявити “рухові смаки” студентів та визначними пріоритетні напрямки у роботі КФВ.

З традиційним запалом проходить щорічна університетська Спартакіада. Слід зазначити, що беззастережним лідером останнім часом став механіко-математичний факультет, який курирує старший викладач КФВ та С, майстер спорту з шосейних гонок, заслужений тренер України Б.Л. Задорожний. За останні 10 років ММФ 8 разів ставав чемпіоном Спартакіади у загальному заліку.

Одноразово переможцями стали фізико-технічний факультет під керівництвом старшого викладача В.К. Богданова та економічний факультет (куратор – Ю.К. Макурін). У призери виводили довірені їм факультети старший викладач Т.О. Веретеннікова (філологічний факультет), майстер спорту зі стрільби з лука, неодноразова чемпіонка України в особистому та командному заліку, чемпіонка І-х молодіжних ігор СРСР у складі збірної команди України, викладач О.Є. Габелкова (факультет іноземних мов), майстер спорту з художньої гімнастики, шестиразовий чемпіон України ЦР "Авангард", дворазова чемпіонка України серед дівчат, старший викладач В.С. Оніщенко (фізичний факультет), старший викладач Г.О. Коник (радіофізичний факультет), викладач О.Г. Корчевська (економічний факультет) та майстер спорту з плавання та сучасного п’ятиборства, чемпіон ювілейної спартакіади України, старший викладач В.І. Довбиш (біологічний факультет).

Для викладачів та співробітників університету у 1994 – 96 рр. старший викладач В.І. Довбиш проводив заняття з нетрадиційних методів оздоровлення організму. З весни 2001 р. під його ж керівництвом тренується у залі важкої атлетики група співробітників університету.

З жіночим контингентом викладачів та співробітників вузу четвертий рік проводить заняття з шейпінгу викладач С.В. Могільова. Враховуючи сучасні умови поступово відроджується спортивно-масова робота. Відкриваються спортивні кімнати у гуртожитках, проводяться нові спортивні свята (“Кубок ректора” з мініфутболу, Свято першокурсника, зустрічі з відомими спортсменами та ін.).

На сьогодні 6 викладачів кафедри фізичного виховання та спорту керують спортивними секціями. Це секції боксу, легкої атлетики, самбо, таеквондо, волейболу, футболу.

Викладачі кафедри фізичного виховання та спорту беруть досить активну участь у Спартакіаді “Здоров’я”, яка щорічно проводиться Харківським ОСК “Гарт” серед професорсько-викладацького складу навчальних закладів. ХНУ ім. В.Н. Каразіна стабільно стає призером та переможцем у таких видах, як весняний та осінній легкоатлетичний крос, плавання та лижні гонки.